Anonimiseren van vermogen

Om criminaliteit tegen te gaan worden belanghebbenden in uw familiebedrijf en het familievermogen volgens Europese richtlijnen geregistreerd. Uit oogpunt van privacy en persoonsbescherming kunt u deze informatie afschermen door het anonimiseren van vermogen. U kunt vermogens anonimiseren door bestaande structuren te wijzigen en nieuwe structuren op te zetten. Steens Familiebedrijven kent de mogelijkheden om, binnen wettelijke kaders, reeds bestaande structuren inclusief de handelsregisterhistorie anoniem te maken.

Gerelateerde artikelen:

Meer duidelijkheid UBO-register

Meer duidelijkheid UBO-register

In februari werd de oprichting van het Nederlandse UBO-register aangekondigd. Dit is een publiek toegankelijk register met grootaandeelhouders van de vennootschappen en juridische entiteiten in Nederland.

De databank moet zorgen voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Familiebedrijven lieten weten dat zij bang waren dat hun privacy...

Lees verder


Familiebedrijven dreigen te vluchten in Anglo-Amerikaanse trusts

Familiebedrijven dreigen te vluchten in Anglo-Amerikaanse trusts

Familiebedrijven in Nederland willen hun privacy veilig stellen voor het nieuwe openbare aandeelhoudersregister dat minister Dijsselbloem onlangs aankondigde.

Uit een onderzoek van adviesbureau EY blijkt dat 75% van de grote particuliere ondernemingen beschermende maatregelen wil nemen en zich daarbij op de Anglo-Amerikaanse trust...

Lees verder


Bang voor nieuw aandeelhoudersregister

Bang voor nieuw aandeelhoudersregister

Minister Dijsselbloem van Financiën kondigde onlangs de oprichting van het Nederlandse UBO-register aan. Dit is een publiek toegankelijk register met grootaandeelhouders van particuliere bedrijven in Nederland.

De overheid wil met de nieuwe databank misbruik van vennootschappen door criminelen en terroristen tegengaan.

Europese richtlijn

De maatregel is een gevolg van een nieuwe Europese...

Lees verder


Familiebedrijven zijn juist gebaat bij meer openheid

Familiebedrijven zijn juist gebaat bij meer openheid

Angst bij werkgeversorganisaties voor register van aandeelhouders van bedrijven is gebaseerd op spookverhalen.

VNO-NCW en MKB Nederland hebben hun zorgen geuit over een nieuwe Europese richtlijn tegen witwassen en terrorismefinanciering. Hun bezwaren betreffen het openbaar maken van het ophanden zijnde register van zogenoemde uiteindelijke gerechtigden van bedrijven — de eigenaren van vlees en bloed die...

Lees verder


1

Meer informatie aanvragen over

Anonimiseren van vermogen

print
Facebook Linkedin Email Twitter Google plus