Bedrijfsopvolging

De emotionele band met het familiebedrijf raakt de bedrijfsopvolging. De hoogte van de te betalen aflossing en rente kan zwaar drukken op de opvolger. Een goede waardering voorkomt dat de overnemende kinderen te weinig betalen waardoor anderen benadeeld worden. Ook de fiscale faciliteit waarbij het voortzettende kind de onderneming tegen gunstige voorwaarden geschonken krijgt is van belang. Onze adviseurs zien een juiste waardering als belangrijke voorwaarde voor continuïteit.

Gerelateerde artikelen:

Wat er ook gebeurt, wij móéten er samen uit zien te komen

Wat er ook gebeurt, wij móéten er samen uit zien te komen

Rob van der Most heeft een ingetogen karakter, zijn achternicht Marriël van der Most is extraverter. Samen geven ze leiding aan Koninklijke van der Most, een familiebedrijf gespecialiseerd in enveloppen en drukwerk. Lees hier verder. 

Lees verder


Drukkerijen heuse familiebolwerken

Drukkerijen heuse familiebolwerken

Misschien niet de eerste branche waarvan je verwacht er vader/moeder/zoon/dochter gezamenlijk een bedrijf te zien leiden, maar de drukkerijsector is ervan vergeven. Verbazingwekkend? Als je er over nadenkt niet: innovaties en tradities staan binnen zowel het familiebedrijf als de drukwereld gebroederlijk naast elkaar.

Een korte online zoekopdracht levert talloze drukkerijen op die – met trots...

Lees verder


Derde generatie aan het roer bij de Rouwmaat Groep

Derde generatie aan het roer bij de Rouwmaat Groep

Geen officieel jubileum, maar wel aanleiding genoeg voor het organiseren van een gezellige en bovenal informele familiedag, waarbij al het personeel met familieleden van harte welkom is. Het 70-jarig jubileum van de Rouwmaat Groep in Groenlo is op zaterdag 15 september grootscheeps gevierd. Een in alle opzichten breed opgezette verjaardag, die op de dag zelf plaatsvond in en buiten de hoofdvestiging van het bedrijf...

Lees verder


Conflicten binnen het familiebedrijf

Conflicten binnen het familiebedrijf

Verschillende situaties kunnen binnen familiebedrijven tot conflicten leiden. Verschillen van inzicht natuurlijk en strijd tussen broers of zussen. Maar ook krimp en groei zijn niet zelden aanjagers van gespannen verhoudingen binnen de familie. Met name rondom de overdracht kan dit escaleren, weet Marein Smits, advocaat en partner bij Wintertaling.

Je hebt een paar jaar geleden een stevige lening...

Lees verder


Geleidelijke bedrijfsoverdracht met firma als opvolgingsinstrument

Geleidelijke bedrijfsoverdracht met firma als opvolgingsinstrument

Een bedrijfsoverdracht is een grote stap. Het is daarom begrijpelijk dat u uw onderneming misschien niet in één keer overdraagt, maar de bedrijfsopvolging blijft begeleiden.

Firma als opvolgingsinstrument

U kunt dit doen met een firma (vof) of een commanditaire vennootschap (cv). Hierin kunt u beherend vennoot blijven of op de achtergrond als commanditair vennoot (geldschieter). Uw bedrijfsopvolger...

Lees verder


1 2 3 4 5 6 7

Meer informatie aanvragen over

Bedrijfsopvolging

print
Facebook Linkedin Email Twitter Google plus