Disclaimer

Het samenstellen van de internetpagina's van Steens Familiebedrijven gebeurt met grote zorg. Desondanks kan het voorkomen dat informatie onvolledig of onjuist op de pagina's is terechtgekomen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie. Steens Familiebedrijven of haar medewerkers kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of opgelopen schade vanwege de aangeboden informatie.
 
Op de internetpagina's van Steens Familiebedrijven staan enkele links die verwijzen naar internetpagina's van derden die niet onder het domein van Steens Familiebedrijven vallen. Op de inhoud van deze pagina's hebben de medewerkers van Steens Familiebedrijven geen enkele invloed. Steens Familiebedrijven of haar medewerkers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de aldaar aangeboden informatie.

print
Facebook Linkedin Email Twitter Google plus