Iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen

Iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen

Volgens de Participatiewet 2015 moet u iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Maar wie is dat en hoe geeft u zo iemand een plekje binnen uw bedrijf?

De overheid heeft bepaald dat, met ingang van de nieuwe Participatiewet 2015, werkgevers extra banen moeten creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Om u als werkgever hiermee te helpen hebben wij de kort uiteengezet wie de personen zijn die u in dienst moet nemen.

Mensen met een arbeidsbeperking hebben een handicap of ziekte waardoor ze niet of voor een deel niet kunnen werken. Als het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) heeft bepaald dat je niet of voor een deel niet kunt werken, dan ben je arbeidsongeschikt. Arbeidsongeschikten hebben recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA of WAJONG).

Een deel van de mensen met een arbeidsbeperking heeft een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Van de mensen met een arbeidsbeperking werkt ongeveer 39 procent. (Mensen met een arbeidsbeperking - meldjezorg.nl)

WAJONG

Mensen met een Wajong uitkering zijn mensen die op jonge leeftijd (voor hun 18e) een handicap of ziekte hebben waardoor zij niet of minder kunnen werken. Voorheen betekende WAJONG ‘Wet Werk en Arbeidsondersteuning JONGgehandicapten. Maar met ingang van de nieuwe Participatiewet is dat verandert in ‘Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening JONGgehandicapten’.

Mensen die na 2010 een WAJONG-uitkering hebben aangevraagd, vallen onder de ‘nieuwe’ WAJONG. Bij deze mensen wordt gekeken wat ze nog wel kunnen doen, zodat ze bijvoorbeeld voor een deel kunnen werken. 

WIA

WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Deze uitkering maakt ook een verschil tussen wel kunnen werken en volledig arbeidsongeschikt zijn. Het verschil met de Wajongers is de leeftijdsgrens. Wajong is voor mensen die al voor hun 18e een handicap of ziekte hebben waardoor zij niet of voor een deel niet kunnen werken. De WIA krijg je als je wel werk hebt, maar je door ziekte voor een deel of voor een tijdje niet kan werken. Na 2 jaar ziek zijn, kun je een WIA-uitkering krijgen.

Arbeidsbeperkte in dienst nemen

Iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen kan vaak niet zomaar. Allereerst zal de werkgever functieaanpassingen moeten maken. Daarbij kun je denken aan het aantal uur of technische aanpassingen waardoor werkzaamheden eenvoudiger worden gedaan. Ten tweede zal iemand soms wat extra begeleiding nodig hebben. De mate hierin verschilt per persoon. Ten derde moeten de collega’s weten dat de medewerker een arbeidsbeperking heeft en hem accepteren. Zo kunnen collega’s rekening houden met de medewerker en hem ondersteunen in zijn werkzaamheden. Voorbeelden van bedrijven die mensen met een arbeidsbeperking in dienst neemt zijn Bavaria en ING.

Financiële ondersteuning

Werkgevers die mensen met een beperking in dienst nemen kunnen financiële ondersteuning krijgen. Zo kan een jobcoach de arbeidsgehandicapte begeleiden bij het werk. Ook kunnen werkgevers loonkostensubsidie of loondispensatie krijgen.

Op zoek naar een arbeidsbeperkte werknemer?

Wilt u iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen, maar weet u niet waar u deze personen kunt vinden? Neem dan eens een kijkje bij deze organisaties die u in contact kunnen brengen met werknemers met een beperking:

  • UWV of de gemeente
  • Een re-integratiebedrijf
  • Een sociale werkvoorziening


Werkt u bij een familiebedrijf? En heeft u een goed idee om de arbeidsgehandicapten een handje te helpen met een plekje binnen uw organisatie? Schrijf uw bedrijf dan in voor Het Beste Idee voor Familiebedrijven.

Reacties


Reageren op dit artikel?

Meer informatie aanvragen over

Het Beste Idee voor Familiebedrijven

print
Facebook Linkedin Email Twitter Google plus