Levenstestament of notariële volmacht

Er zijn situaties denkbaar waarin u niet langer in staat bent zelf de wijze van uw bedrijfsoverdracht of de bestemming van uw vermogen te bepalen. Door tijdig een levenstestament te maken anticipeert u op deze situatie. Hierin geeft u één of meer personen een volmacht om uw vermogen te beheren en praktische zaken te regelen. U kunt zelfs informatie opnemen op basis waarvan de kantonrechter kan bepalen wie als mentor, bewindvoerder of curator wordt benoemd. Ook uw wensen op medisch gebied kunt u kenbaar maken. Graag informeert Steens Familiebedrijven u over de voor- en nadelen van beide mogelijkheden.

Gerelateerde artikelen:

Ernstig ziek? Wie behartigt uw zakelijke belangen?

Ernstig ziek? Wie behartigt uw zakelijke belangen?

Bent u door een ongeval of door ziekte tijdelijk of langdurig niet in staat uw bedrijf te runnen? Wie regelt er dan uw financiële en zakelijke belangen? Dit kunt u, uiteraard het liefst in een eerder stadium, regelen met een levenstestament.

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament biedt de mogelijkheid om een persoon aan te wijzen die zaken regelt indien je daar zelf, door ziekte of ongeval,...

Lees verder


Erfgenamen voortaan beter beschermd

Erfgenamen voortaan beter beschermd

Vanaf 1 september 2016 zijn erfgenamen beter beschermd tegen onverwachte schulden uit een erfenis. Ook de regels rondom zuivere aanvaarding zijn duidelijker geworden.

Bewust zuiver aanvaarden

Als u een erfenis aanvaardt, wordt u erfgenaam. We noemen dit zuivere aanvaarding. In de praktijk gebeurt het regelmatig dat erfgenamen door bepaalde handelingen onbewust een nalatenschap zuiver aanvaarden. U neemt...

Lees verder


1

Meer informatie aanvragen over

Levenstestament of notariële volmacht

print
Facebook Linkedin Email Twitter Google plus