Wat is een Familiebedrijf?

Een bedrijf dat in aanzienlijke mate wordt beheerd door een familie.

Volgens Nyenrode voldoet een familie bedrijf aan minimaal 2 van de volgende 3 criteria:

  • meer dan 50% van het bedrijf is in handen van een enkele familie;
  • een familie heeft beslissende bevoegdheden inzake bedrijfsvoering en opvolging;
  • een meerderheid of ten minste 2 leden van de leiding van de onderneming zijn afkomstig uit 1 familie.

Uit onderzoek van Nyenrode komen de volgende eigenschappen van het familiebedrijf naar voren:

  • Paternalisme: wederzijdse betrokkenheid bestaat tussen bedrijf en medewerkers. Er zijn vaste gewoontes en tradities waar de medewerkers zich aan moeten confirmeren. In de negatieve zin kan Paternalisme leiden tot bemoeizucht.
  • Het ondernemerschap is vaak erg creatief en innovatief. Vernieuwingen kunnen snel worden doorgevoerd en familiebedrijven kunnen zich voortreffelijk aan veranderende omstandigheden aanpassen.

Voorbeelden van familiebedrijven:

Een groot internationaal opererend familiebedrijf is Heineken. Een familiebedrijf dat snel groeit door overnames is De VDL Groep.

Voor- en nadelen van familiebedrijven:

Familiebedrijven blijken beter dan gemiddeld bestand tegen slechtere economische tijden en andere negatieve invloeden van buitenaf doordat ze vaak gefinancierd zijn met veel eigen kapitaal en de familie bereid is om ver te gaan om de onderneming in stand te houden. Het min of meer erfelijk leiderschap heeft als nadeel dat het gevaar bestaat dat minder bekwame mensen aan het bewind komen.

print
Facebook Linkedin Email Twitter Google plus